Fyzioterapeut Vám pomůže, pokud máte:

 • Akutní bolesti zad, krční páteře, kloubů, končetin
 • Chronické potíže pohybového systému (bolesti svalů a kloubů)
 • Vadné držení těla, skoliózy, svalové dysbalance
 • Artrózy velkých a malých kloubů
 • Poúrazové stavy (urychlení rekonvalescence, prevence komplikací)
 • Stavy před a po operačních výkonech (artroskopie, náhrady kloubů atd.)

Služby fyzioterapeuta jsou zaměřené na kvalifikovaný přístup v prevenci, diagnostice a léčbě poruch a bolestí pohybového aparátu, konkrétně na:

 • Diagnostiku pohybového aparátu - stanoveni příčiny vzniku bolesti
 • Pohybové programy pro jednotlivce, skupiny
 • Léčbu bolestivých a poúrazových stavů
 • Konzultace kompenzačních a tréninkových aktivit sportovců

Po odborném vyšetření a vysvětlení pravděpodobných příčin Vašich problému je navržena terapie, ve které jsou aplikovány tyto metody:

 • Měkké a mobilizační techniky páteře a kloubů
 • Uvolnění kloubních blokád a k ošetření měkkých tkání (fascie, svaly...)
 • Aktivní senzomotorické cvičení - pracuji na podkladě fyzioterapeutických metod vycházejících z posturální ontogeneze (Stabilizace hlubokého systému páteře, Metoda aktivní segmentální centrace, PNF, Klappovo lezení a Kvadrupedální lokomoce, Cvičení s pomůckami - overball, fit-ball, bosu, theraband, balanční plochy).
 • Kinesiotaping, Taping - tejpovací techniku lze velice dobře využít a zkombinovat s jinými terapeutickými metodami, a tím urychlit postup léčby.